Prema Vilasa

Autor: Sri Nityananda das

Przede wszystkim książka ta skupia się na życiu i rozrywkach trzech Prabhu: Śrinivasa Acaryi, Narottama dasa Thakury i Śyamanandy Prabhu. Są również opisane chwały Ramacandry Kaviraja, Viracandry, Jahnava Maty i Visnupriyi, wraz z głównymi gałęziami drzewa Śri Krsny Caitanyi z Nityanandą Prabhu, Advaita Acaryą, Haridasa Thakurą, Lokanatha Goswamim, Gadadhara Panditą, Rupą Goswamim, Sanataną Goswamim oraz Śri Jivą na czele. Nie ma wątpliwości, że ta książka została przyjęta jako autentyczna, ponieważ Prema Vilasa jest wspomniana w kilku świętych pismach Vaisnavów, m.in. w książce pt. Karnananda, która tak mówi o Prema Vilasa: „Opis podróży Pana do Bengalu znajdujemy w książce Prema Vilasa. Nityananda dasa napisał ją na polecenie swojego mistrza duchowego, Śri Jahnava Maty.” W innym miejscy w tej samej książce: „Na polecenie Jahnava Maty Nityananda dasa opisał cechy Pana w swojej książce Prema Vilasa.”


Możemy się wiele nauczyć z tej książki . Prema Vilasa dostarcza relacji naocznych świadków zdarzeń, a poza tym zawiera dokładne reportaże z czynności wielkich współpracowników Pana Caitanyi, szczególnie wspomnianych już trzech acaryów Vaisnava: Śrinivasa, Narottama i Śyamanandy. Sprawozdania te, czy to opowiedziane osobiście, czy też nie, są dokładne, gdyż Nityananda dasa miał przywilej podróżować ze Śri Jahnava Matą jako jej osobisty sługa i w ten sposób zarówno uczestniczył w wielu rozrywkach, które opisywał (festiwale w Kheturi, wydarzenia we Vrndavanie i w innych miejscach), jak i żył współcześnie z opisywanymi wielkimi duszami i ich uczniami.

Plik do pobrania:

Script logo