Witamy

  • Śrila Prabhupada

    Śrila Prabhupada

Ludzie w ogólności mają instynktowny smak do literatury. Chcą oni słuchać i czytać z autorytatywnych źródeł o czymś, czego nie znają, ale na nieszczęście ich upodobania są eksploatowane przez godną pożałowania literaturę pełną treści skażonych materialnym zadowalaniem zmysłów. Literaturę taką tworzą różnego rodzaju poematy i filozoficzne spekulacje, pozostające mniej lub bardziej pod wpływem mayi, a celem jej jest zadowalanie zmysłów. Literatura taka, chociaż bezwartościowa w pełnym tego słowa znaczeniu, obfituje w różnego rodzaju ozdobniki mające na celu przyciągnięcie uwagi mniej inteligentnych ludzi. W ten sposób zwabione żywe istoty zostają coraz bardziej uwikłane w materialną niewolę, bez żadnej nadziei na wyzwolenie na przeciąg wielu tysięcy pokoleń.

Na całym świecie jest wiele tysięcy literatów i stworzyli oni wiele, wiele tysięcy dzieł literackich, aby tym sposobem zaspokoić głód informacji odczuwany przez ogół ludzi. Literatura ta może wystarczyć na tysiące lat, ale na nieszczęście żadne z tych dzieł nie przyniosło Ziemi ani pokoju, ani spokoju. Przyczyną tego jest duchowa pustka tej literatury. Dlatego też my polecamy cierpiącej ludzkości literaturę wedyjską, szczególnie Bhagavad-gitę i Śrimad-Bhagavatam, jako że mogą one przynieść upragnione wyzwolenie z męczarni materialnej cywilizacji, pożerającej witalną część ludzkiej energii. Bhagavad-gita jest przekazem wypowiedzianym przez Samego Pana, zapisanym przez Vyasadevę, a Śrimad-Bhagavatam jest transcendentalną opowieścią o czynach tego samego Pana Krsny, który Sam może spełnić tęskne pragnienia żywej istoty za wiecznym pokojem i wyzwoleniem z niedoli.

Script logo