O pojmowaniu niepojętego: 'acintya bhedabheda' Jivy Gosvamina

Autor: Ravi M. Gupta

Stworzenie oraz jego mieszkańcy są mocą (śakti) Pana, a ta relacja między Bhagavanem a jego mocami jest bhedabheda „jednoczesną odrębnością i tożsamością”. To, że relacja ta ma jednocześnie dwie przeciwstawne cechy jest niepojęte dla ludzkiego umysłu i dlatego relacja bhedabheda zwana jest acintya - niepojętą.

 

Pliki do pobrania:

Script logo