Kryszna - Źródło Wiecznej Przyjemności

Autor:  A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Kiedy w krajach Zachodu ktoś zobaczy okładkę książki takiej jak Kryszna, natychmiast pyta: „Kim jest Kryszna? Kim jest ta dziewczyna obok Kryszny?” itd. Odpowiedź na to pytanie brzmi: „Kryszna jest Najwyższą Osobą Boga”. Jak to? „Ponieważ wygląd Jego ściśle odpowiada opisom Najwyższej Istoty, czyli Boga.” Innymi słowy, Kryszna jest Bogiem, ponieważ jest On wszechatrakcyjny. Bez tej zasady wszechatrakcyjności słowo Bóg  nie  ma  żadnego  znaczenia.

 

Pliki do pobrania:

Script logo