Chwały Pana Gaurangi

  • Chwały Pana Gaurangi

    Chwały Pana Gaurangi

Niniejsza książka ukazuje się tuż po 520-tej rocznicy narodzin Śri Ćajtanji Mahaprabhu. Pojawiając się na przełomie XV i XVI wieku, odrodził On i rozpowszechnił duchowość Kryszna-bhakti. Dzięki łasce poszczególnych nauczycieli duchowych Brahma-Madhwa-Gaudija sampradaji, tradycja Kryszna-bhakti jest cały czas żywa. Grupy wielbicieli intonujące maha-mantrę – Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare – są ostatnimi laty widoczne na ulicach miast w Polsce. Jednak przeciętny Polak niewiele wie na temat polskich monasterów Kryszny, a także nie rozumie, dlaczego wyznawcy Hare Kryszna, jak potocznie nazywa się wisznuitów, śpiewają na ulicach.

Książka ta, przyczyniając się do lepszego zrozumienia duchowości Kryszna-bhakti, jest próbą zaprezentowania dotychczas niepublikowanych w języku polskim wybranych fragmentów hagiografii i modlitw świętych wajsznawów, gloryfikujących Śri Ćajtanję Mahaprabhu.

Plik do pobrania:

Script logo