Poza narodzinami i śmiercią

Autor: A.C. Bhaktiwedanta Swami Prabhupada

Pierwszym krokiem w samorealizacji jest zrozumienie, że nasza tożsamość jest czymś oddzielnym od ciała. „Nie jestem tym ciałem, tylko duszą” - realizacja ta jest rzeczą zasadniczą dla każdego, kto chce pokonać śmierć i wejść do świata duchowego, który jest poza śmiercią. Samo mówienie: „Nie jestem tym ciałem” nie wystarcza; trzeba to rzeczywiście sobie uświadomić. Nie jest to takie proste, jak może się początkowo wydawać. Chociaż nie jesteśmy tymi ciałami, lecz czystą świadomością, to w jakiś sposób zostaliśmy umieszczeni w tym cielesnym ubraniu, które nas okrywa. Jeśli naprawdę pragniemy szczęścia i niezależności wykraczających poza śmierć, musimy usytuować się na naszej konstytucjonalnej pozycji - jako czysta świadomość - i na niej pozostać.

Plik do pobrania:

Script logo