Positive Vibration czyli twórcza moc wibracji dźwiękowej

Autorzy: Dasanudasa Vanacari, Mathura das

W moim życiu zawodowym wielokrotnie zajmowałem się studiami nad podstawami sztuki muzycznej i jej wpływem na psychikę ludzi. Rezultaty mojej pracy były głęboko oświecające i prowadziły do zrozumienia jak głęboko duchowe są źródła muzyki, i jak dalece związane z otaczającym nas wszechświatem. Poznałem sposoby leczenia muzyką i jej wpływ na psychikę żywych organizmów. Połączenie muzyki z technikami psychologii klinicznej dało wspaniałe efekty zdrowotne, potwierdzone naukowymi pracami laboratoryjnymi.

 

Plik do pobrania:

Script logo