Kryszna Sewa

Autor: Kenneth R. Valpey

Teologia czczenia bóstw w wisznuizmie bengalskim.

Po krótkim przeglądzie epistemologii gaudija wajsznawa i teologii awatarów w tej tradycji, autor -Kenneth R. Valpey (Kryszna Kszetra Das) -wyjaśnia podstawowe zasady teologii bhakti i koncepcję sadhany, czyli praktyki, oraz to, w jaki sposób dźwięk i forma współdziałają, by pozwolić wznieść się duchowo odczuwającej, żywej istocie. „Arćanam kontra bałwochwalstwo” skupia się na teologii porównawczej, na mocy której wielbienie bóstw w tradycji Kryszna-bhakti wajsznawizmu gaudija jest zestawione z biblijnym sprzeciwem wobec czczenia podobizn Boga. I tutaj ponownie uwaga autora skupiona jest na naturze bhakti, pojmowanej jako najwyższy wzorzec duchowości, który prowadzi do premy – nieskrępowanej miłości do Najwyższej Istoty – Boga, czyli Kryszny.

Plik do pobrania:

Script logo