Kim jestem?

Autor: Radhesyam das

Teksty Wedyjskie są najlepszym panaceum na wszelkie choroby wszechczasów. Dają krystalicznie jasne zrozumienie wszystkich fundamentalnych prawd życia. Odpowiadają na pytania: kim jesteśmy, jaki jest prawdziwy cel życia i jak możemy osiągnąć nieprzemijające doskonale szczęście. Niestety współczesny świat uznał Wedy za książki sentymentalnej i ślepej wiary. Omylnie rozumiejąc objawione nauki ogranicza ich przesłanie zaledwie do licznych rytualnych ceremonii sprawiając, że inteligentna, poszukująca odpowiedzi młodzież nie chce się nawet do nich zbliżyć. Ponadto teksty te zostały zapisane w skomplikowanym Sanskrycie ograniczając swój przekaz zaledwie do nielicznej grupy uczonych zdolnych rozumieć ten antyczny język.

Plik do pobrania:

Script logo