Dbajmy o wielbicieli

  • Dbajmy o wielbicieli

    Dbajmy o wielbicieli

Autor: Niranjana Maharaja

Choć zazwyczaj ignoruje się innych przy osiąganiu własnych celów, to ci, którzy dążą do premy akceptują zależność od innych, od tych którzy mają podobne cele i upodobania. Współdziałając w ten sposób razem, wspólnie pracują, mając na uwadze cel – którym jest prema.
(Madhava Mahotsava, Śrila Jiva Goswami)

Plik do pobrania:

Script logo