Bhagawata - filozofia - etyka - teologia

  • Bhagawata - filozofia - etyka - teologia

    Bhagawata - filozofia - etyka - teologia

Autor: Bhaktiwinod Thakur

Śrimad Bhagawata jest bez wątpienia księgą trudną i tam, gdzie nie odnosi się do malowniczego opisu tradycji i życia poetyckiego, jej treść jest surowa, a jej gałęzie pokryte są strojem niespotykanej, sanskryckiej poezji. Dzieła filozoficzne muszą koniecznie być tego rodzaju. Dlatego przypisy i komentarze są potrzebne do tego, by pomóc nam w trakcie studiowania tej księgi.

Najlepszym komentatorem Bhagawatam jest Śridhar Swami, a najprawdziwszym interpretatorem jest nasz wielki i szlachetny Ćajtanjadewa. Bóg błogosławi ducha naszych zacnych przewodników dla naszego wiecznego dobra. Słowa Wjasadewy wciąż rozbrzmiewają w uszach teistów niczym pieśń wielkiego ducha słyszana z oddali!

Badarikaśram! Cóż za okropna nazwa! Siedziba Wjasy i wybranej religii myśli! Pielgrzym powiada, że ta kraina jest zimna! Jakże potężnie geniusz Wjasy wzniecił żar filozofii w tak ciągle ośnieżonym, chłodnym miejscu. Nie tylko ogrzał swój kraj, ale także wysłał jego spokojne promienie aż po wybrzeża morza! Niczym wielki Napoleon w politycznym świecie obalił imperia i królestwa dawnych i minionych filozofii poprzez ogromne uderzenie swych transcendentalnych myśli! Oto prawdziwa siła!


Plik do pobrania:

Script logo